elektromagnētiskais piesārņojums, piesārņojums, radiācija, vides drošība, ūdens kvalitāte, zemes kvalitāte.